Steun ons

We zijn een beginnende vzw waardoor alle hulp welkom is om onze droom van een ‘buddywerking voor kinderen van gescheiden ouders’ te kunnen verwezenlijken.

Wil je ons steunen? Super fijn!! Dat kan op de volgende manieren.

Vrij gift rechtstreeks aan KANS!

Giften rechtstreeks naar KANS! kunnen gestort worden op het rekeningnummer van onze vzw: BE30 0689 4885 2411. Momenteel kunnen we jammer genoeg nog geen fiscale attesten aanbieden. We stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Steun via De Warmste Week 2023

We zijn als vzw geselecteerd als project voor De Warmste Week. Je kan dus zeker een gift doen aan De Warmste Week. De opbrengst wordt dan verdeeld onder alle projecten. Hier worden wel fiscale attesten aangeboden.

Momenteel zijn we achter de schermen aan de slag om zelf een actie op poten te zetten voor De Warmste Week. Later meer!