Partners

Externe partners en samenwerkingen

CAW

Samen met CAW De Kempen ontwikkelen we een online buddyprogramma. Jongeren van 10 tot 23 jaar (Bobby’s) worden hierin gekoppeld aan jongvolwassen en getrainde ervaringsdeskundigen van 18 tot 26 jaar (Buddy’s). Zo hebben ze een betrouwbare steunfiguur om op terug te vallen.

CAW staat klaar voor iedereen  met vragen rond welzijn en biedt ook rond scheiding een uitgebreid ondersteunings- aanbod. Zo kan je bij er terecht voor psychosociale begeleiding, bemiddeling, ouderschapsbegeleiding en het faciliteren van constructieve communicatie tussen ex-partners. Er zijn 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel.

(Klik op de afbeelding om naar de website van het ‘CAW’ te gaan)

KAJ

KAJ is een jongerenbeweging die zich naast de wekelijkse werking in de afdelingen ook inzet op maatschappelijke problemen waar jongeren mee te maken krijgen. Jongeren nemen onder andere het woord rond het thema scheidingssituaties. Ze delen hun verhalen, leren en steunen elkaar en dit alles in een veilige context. De werkgroep scheidingssituaties krijgt vorm door de jongeren, zij geven zelf aan waar ze zullen op inzetten. Vanuit de ervaringsdeskundigheid van de jongeren verbeteren we hun eigen leven en hun toekomst. Onze droom is om de negatieve impact op kinderen in scheidingssituaties zo klein mogelijk te houden en dat deze jongeren evenveel kansen krijgen als jongeren in een veilige thuishaven.

(Klik op de afbeelding om naar de website van ‘KAJ’ te gaan)

Project EHBO ouders uit elkaar

Het project ‘EHBO-ouders uit elkaar’ komt tot stand in samenwerking met onder meer de kinderrechtencommissaris, de Gezinsbond, experts in (hoogconflict-)scheiding en uiteraard KANS!. Met steun van Centrum Louise Marie vzw. www.ehbo-kid.be (klik op de afbeelding om meteen naar de website te gaan) wijst de weg naar vele organisatoren en partners die dit thema belichten, biedt lesmateriaal aan om te gebruiken in de klas, een lied, videoclip en meer.

Het startschot van dit project wordt gegeven door auteur én ervaringsdeskundige Marijke Umans. Zij loodst in haar nieuwste boek kinderen door de moeilijke periode bij een scheiding van hun ouders en geeft ze een eigen stem: een taal om te praten, zich uit te drukken of te reflecteren. In het boek verschijnen ook getuigenissen van jongeren van KANS!. Het boek is verkrijgbaar vanaf november 2023.

(Klik op de afbeelding om naar de website van ‘EHBO ouders uit elkaar’ te gaan)


Ambassadeur OSKI

We laten OSKI zelf aan het woord….

Mijn ouders scheidden toen ik 8 was en ook al is de scheiding goed verlopen, het heeft wel een impact op je leven. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun ervaringen kunnen delen met andere kinderen. Uit mijn situatie weet ik dat spreken met buitenstaanders over wat er thuis gebeurt niet zo evident is.

Mijn tips voor andere kinderen:

Het is nooit jouw schuld dat je ouders gaan scheiden, het heeft wel effect op je leven maar je bent er niet verantwoordelijk voor, dat zijn je ouders zelf. Mij helpt het dat ik mijn gevoelens kwijt kan in mijn muziek en ik op deze manier dingen verwerk, hopelijk vind je zelf ook iets dat je graag doet en waardoor je je beter voelt. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat over dingen praten beter is dan alles op te kroppen. Deel je gevoelens en gedachten met anderen, een buddy kan je daarbij echt helpen.

Ik vind dit project erg waardevol en hoop een belangrijke schakel te kunnen zijn tussen de jongeren en KANS! Ik voel me vereerd dat ik iets kan betekenen en een aanspreekpunt kan zijn voor anderen.