Samenwerkingen

KAJ

KAJ is een jongerenbeweging die zich naast de wekelijkse werking in de afdelingen ook inzet op maatschappelijke problemen waar jongeren mee te maken krijgen. Jongeren nemen onder andere het woord rond het thema scheidingssituaties. Ze delen hun verhalen, leren en steunen elkaar en dit alles in een veilige context. De werkgroep scheidingssituaties krijgt vorm door de jongeren, zij geven zelf aan waar ze zullen op inzetten. Vanuit de ervaringsdeskundigheid van de jongeren verbeteren we hun eigen leven en hun toekomst. 

Onze droom is om de negatieve impact op kinderen in scheidingssituaties zo klein mogelijk te houden en dat deze jongeren evenveel kansen krijgen als jongeren in een veilige thuishaven. Enerzijds willen we dit beogen door het stilzwijgen te doorbreken, te sensibiliseren en de maatschappelijke discussie op gang te brengen. Anderzijds willen we jongeren samenbrengen, het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en elkaar ondersteunen in ieders persoonlijk proces.

(Klik op de afbeelding om naar de website van KAJ te gaan)

Bij KANS! geven kinderen en jongeren het advies en zijn zij de experts!