Samenwerkingen

KAJ

KAJ is een jongerenbeweging die zich naast de wekelijkse werking in de afdelingen ook inzet op maatschappelijke problemen waar jongeren mee te maken krijgen. Jongeren nemen onder andere het woord rond het thema scheidingssituaties. Ze delen hun verhalen, leren en steunen elkaar en dit alles in een veilige context. De werkgroep scheidingssituaties krijgt vorm door de jongeren, zij geven zelf aan waar ze zullen op inzetten. Vanuit de ervaringsdeskundigheid van de jongeren verbeteren we hun eigen leven en hun toekomst. 

Onze droom is om de negatieve impact op kinderen in scheidingssituaties zo klein mogelijk te houden en dat deze jongeren evenveel kansen krijgen als jongeren in een veilige thuishaven. Enerzijds willen we dit beogen door het stilzwijgen te doorbreken, te sensibiliseren en de maatschappelijke discussie op gang te brengen. Anderzijds willen we jongeren samenbrengen, het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en elkaar ondersteunen in ieders persoonlijk proces.

(Klik op de afbeelding om naar de website van KAJ te gaan)

Project EHBO ouders uit elkaar

Het project ‘EHBO-ouders uit elkaar’ komt tot stand in samenwerking met onder meer de kinderrechtencommissaris, de Gezinsbond, experts in (hoogconflict-)scheiding en uiteraard KANS!. Met steun van Centrum Louise Marie vzw. www.ehbo-kid.be (klik op de afbeelding om meteen naar de website te gaan) wijst de weg naar vele organisatoren en partners die dit thema belichten, biedt lesmateriaal aan om te gebruiken in de klas, een lied, videoclip en meer.

Het startschot van dit project wordt gegeven door auteur én ervaringsdeskundige Marijke Umans. Zij loodst in haar nieuwste boek kinderen door de moeilijke periode bij een scheiding van hun ouders en geeft ze een eigen stem: een taal om te praten, zich uit te drukken of te reflecteren. In het boek verschijnen ook getuigenissen van jongeren van KANS!. Het boek is verkrijgbaar vanaf november 2023.

Bij KANS! geven kinderen en jongeren het advies en zijn zij de experts!